Ψυχολογική Υποστήριξη

Ψυχολογική υποστήριξη των συµµετεχόντων στα προγράµµατα του Συλλό- γου, σε ατοµική αλλά και σε οµαδική βάση, µε στόχο την έκφραση και την προαγωγή της ψυχικής υγείας, καθώς και τη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών απασχόλησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.

Συνεργασία µε τις οικογένειες των συµµετεχόντων, µε στόχο την ενηµέρωση και την αποτελεσµατικότερη ένταξη και συµµετοχή τους στα προγράµµατα του Συλλόγου.

Συµβουλευτική γονέων µε στόχο την ενδυνάµωση του γονεϊκού τους ρόλου και την αποτελεσµατικότερη διαχείριση ζητηµάτων που σχετίζονται µε τα παιδιά τους.

Αξιολόγηση των αναγκών και της προόδου των συµµετεχόντων στα προγράµ- µατα του Συλλόγου, καθώς και τη διατύπωση και εφαρµογή προτάσεων για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη του δυναµικού τους.

Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων σε συνεργασία µε το προσωπικό του Συλλόγου.

Συνεργασία µε άλλους φορείς και συλλόγους, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο.

ΚΔΗΦ - ΣΥΔ

2531033114

Σ.Υ.Δ

ΣΥΔ 1/ ΣΥΔ 2/ ΣΥΔ 3
ΣΥΔ 4/ ΣΥΔ 5Κ.Δ.Η.Φ

Αγρόκτημα Υφαντών του Δήμου Κομοτηνής

Γραφείο Συμβουλευτικής

Βασιλείου Παύλου 10
2531033114

 

 

Mail Info

info@syd.gr

Μουσικό Εργαστήρι

2531022217

 

 

Παραμείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα του συλλόγου μας

Search

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Αποδέχομαι
Δεν Αποδέχομαι