Στόχοι

01

Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των συμφερόντων των Α.με.Α.

Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των ηθικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, των γονέων και των κηδεμόνων αυτών.
02

Καλύτερη ποιότητα ζωής των Α.με.Α

Η καλύτερη ποιότητα ζωής των Α.με.Α νοητικής υστέρησης που φοιτούν στα Ιδρύματα, Οικοτροφεία και σε Μονάδες επαγγελματικής αποκατάστασης και αλληλοαποδοχής.
03

Ένταξη των Α.με.Α στην παραγωγική διαδικασία

Η συνεχής προσπάθεια για την ένταξη των Α.με.Α νοητικής υστέρησης στην παραγωγική διαδικασία, με την ίδρυση προστατευόμενων εργαστηρίων.
04

Οργάνωση εκδηλώσεων

Η οργάνωση εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση της Πολιτείας και της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα και τις δυνατότητες των Α.με.Α νοητικής υστέρησης με σκοπό το σπάσιμο των προκαταλήψεων έτσι ώστε η κοινωνία να βλέπει την αναπηρία τους σαν διαφορά και όχι σαν διάκριση.
05

Ενεργή συμμετοχή τον γονέων

Η συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων των Αμε.Α. νοητικής υστέρησης σ’ όλες τις κρατικές ή ιδιωτικές υπηρεσίες που λαμβάνονται αποφάσεις για αυτά.
06

Ίδρυση ξενώνων, προτύπων κατοικιών κα

Η μέριμνα για ψήφιση νομοθετικών ρυθμίσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, συνταξιοδότησης και ασφάλισης, η ίδρυση Κέντρων περίθαλψης και φιλοξενίας, η ίδρυση ξενώνων, προτύπων κατοικιών – μονάδων αυτόνομης διαβίωσης κ.λ.π., για Α.με.Α νοητικής υστέρησης της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής.
07

Η συνεργασία με άλλες οργανώσεις Α.με.Α στο εσωτερικό και εξωτερικό

Η συνεργασία με άλλες οργανώσεις Α.με.Α στο εσωτερικό και εξωτερικό. Ειδικότερα θα επιδιώξει τη συνεργασία με αντίστοιχους Συλλόγους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τη συμμετοχή του σε κοινοτικά προγράμματα.
08

Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης

Η προσπάθεια για βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των Α.με.Α νοητικής υστέρησης και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου στη χώρα μας.
09

Διαδικασία ένταξης των Α.με.Α στην παραγωγή

H προσπάθεια για πλήρη και συνεχή εναρμόνιση του Ελληνικού με το διεθνές θεσμικό πλαίσιο, καθώς επίσης και η πλήρης και συνεχής εναρμόνιση των συνθηκών λειτουργίας των Μονάδων για Α.με.Α νοητικής υστέρησης, των δικαιωμάτων Α.με.Α νοητικής υστέρησης και της διαδικασίας ένταξης τους στην παραγωγή, με τα αντίστοιχα προγράμματα διεθνούς επιπέδου.
10

Συμμετοχή σε αγώνες Α.με.Α

Η συνεργασία με φορείς, υπηρεσίες, ιδρύματα για την ανάπτυξη του ειδικού αθλητισμού και η συμμετοχή σε αγώνες Α.με.Α.
11

Ίδρυση και λειτουργία μονάδων Σ.Υ.Δ.

Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας και η παροχή οργανωμένων υπηρεσιών για διαβίωση Προσώπων Νοητικής Υστέρησης.
ΚΔΗΦ - ΣΥΔ

2531033114

Σ.Υ.Δ

ΣΥΔ 1/ ΣΥΔ 2/ ΣΥΔ 3
ΣΥΔ 4/ ΣΥΔ 5Κ.Δ.Η.Φ

Αγρόκτημα Υφαντών του Δήμου Κομοτηνής

Γραφείο Συμβουλευτικής

Βασιλείου Παύλου 10
2531033114

 

 

Mail Info

info@syd.gr

Μουσικό Εργαστήρι

2531022217

 

 

Παραμείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα του συλλόγου μας

Search

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Αποδέχομαι
Δεν Αποδέχομαι