Προφίλ

O Σύλλογος Μέριμνας ΑμεΑ Νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης «Άγιοι Θεόδωροι» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1981 από γονείς Ατόμων με Αναπηρίες νοητικής υστέρησης και ευαισθητοποιημένους πολίτες του Ν. Ροδόπης.

Είναι Φιλανθρωπικός Σύλλογος ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και, ειδικότερα, στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, πιστοποιημένος ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια. To Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από την Πρόεδρο, τoν Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε μέλη. Από τα εννέα μέλη του ΔΣ, τα επτά είναι γονείς και κηδεμόνες ΑμεΑ.

Είναι τακτικό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Σ.ΑμεΑ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ) και της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΟΜΑμεΑ ΑΜΘ). Είναι μέλος του European Association for Service Providers for people with Disabilities (EASPD) και συμμετέχει στην μετοχική σύνθεση της Αναπτυξιακής Ροδόπης - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α.

Απαριθμεί πάνω από 300 μέλη και αναγνωρίζεται ως ο πλέον βασικός και μοναδικός Σύλλογος παροχής υπηρεσιών στον Νομό Ροδόπης, σε ενήλικα και ανήλικα ΑμεΑ νοητικής υστέρησης.


Εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 50 ενήλικα και ανήλικα μέλη με νοητική αναπηρία (σύνδρομο Down, διάχυτη νοητική αναπτυξιακή διαταραχή, αυτισμό κ.λπ), συνεχώς αυξανόμενα, λόγω των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.


 

Συνεργάζεται στενά με το Σ.Ε.Φ.Α.Α, και το Τμήμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, τα Κ.Ε.Κ. Κομοτηνής, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στα πλαίσια δε αυτής τους της συνεργασίας, φοιτητές και σπουδάζοντες των φορέων αυτών πραγματοποιούν στο κέντρο δραστηριοτήτων και πλέον Κ.Δ.Η.Φ. του Συλλόγου την πρακτική τους εξάσκηση και διεξάγουν έρευνες στα αντικείμενα των μαθημάτων και της ειδίκευσής τους. Επίσης, συνεργάζεται με το Δήμο Κομοτηνής, την αρμόδια Δ/νση της Π.Α.Μ.-Θ., το Ειδικό Σχολείο Κομοτηνής, τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Υφαντών, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και ομάδες του Ν. Ροδόπης και άλλα Κέντρα Διημέρευσης και προστασίας Α.μεΑ.

Από τους σημαντικότερους σκοπούς του είναι η αρωγή και συμπαράσταση - με κάθε τρόπο και μέσο - ΑμεΑ νοητικής αναπηρίας του Ν. Ροδόπης σε όλους τους τομείς της ζωής τους και η κοινωνική ενσωμάτωση και αλληλοαποδοχή τους έτσι ώστε να λειτουργήσουν αυτά κάποτε - κατά το δυνατόν - ως αυτοεξυπηρετούμενα και ισότιμα μέλη στο κοινωνικό σύνολο.

Ο Σύλλογος είναι ανοιχτός σε όλα τα άτομα με νοητική αναπηρία οποιασδήποτε περιοχής της Ελλάδος, που έχουν την ανάγκη να ενταχθούν σε αυτόν και να απολαύσουν τη φροντίδα του μετά την ηλικία των 22 ετών ή και προ της συμπληρώσεως αυτής. Κι αυτό διότι το κράτος μεριμνά μέχρι την ηλικία των 22 ετών για τα άτομα με αναπηρία. Από εκεί και πέρα, τα άτομα αυτά είναι αναγκασμένα να παραμένουν στη φυλακή του σπιτιού τους, χωρίς να έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν κάπου, διατηρώντας τις βασικές δεξιότητές τους. Σ’ αυτό το σημείο, έρχεται και συμβάλλει ο Σύλλογος Μέριμνας «Άγιοι Θεόδωροι», που είναι από ο βασικότερος φορέας στο Ν. Ροδόπης που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άτομα με νοητική αναπηρία άνω των 22 ετών (και μικρότερων ηλικιών) και φροντίζει να τους παρέχει ό,τι είναι απαραίτητο για να αναπτυχθούν πνευματικά και σωματικά.

To Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και το προσωπικό, επιστημονικό και βοηθητικό, αγωνίζονται καθημερινά για να δοθεί η απαιτούμενη σημασία στις ειδικές ανάγκες όλων των ατόμων με αναπηρία και να αναδειχθούν αυτές στην κοινωνία. Ως εκ τούτου, η μελλοντική εικόνα του Κ.Δ.Η.Φ. «αξίΖΩ» και των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) προβλέπει την εγγραφή, απασχόληση και φιλοξενία όλων των ατόμων με αναπηρία, υπό τον όρο να έχουν φοιτήσει προηγουμένως ή να φοιτούν σε Ειδικό Νηπιαγωγείο, Ειδικό Δημοτικό και σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Με πρωτοβουλίες, παραστάσεις, ενέργειες και διεκδικήσεις του Συλλόγου:

Image
 1. Λειτούργησε το σχολικό έτος 1985-86 -για πρώτη φορά στο Ν. Ροδόπης- σε αίθουσα του Ιδρύματος Ανιάτων Αιγείρου, το Ειδικό Σχολείο Κομοτηνής που είχε λάβει άδεια ίδρυσης, αλλά δε λειτουργούσε.

 2. Με προσωπική εργασία μελών του διαμορφώθηκε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε κρατικό κτήμα στο 2ο χιλ. της Εθνικής οδού Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης. Σε αυτό στεγάσθηκε και λειτούργησε το σχολικό έτος 1986-87 το Ειδικό Σχολείο Κομοτηνής.

 3. Ανευρέθη το οικόπεδο και ανεγέρθηκε το σημερινό διδακτήριο του Ειδικού Σχολείου Κομοτηνής.

 4. Ανεγέρθηκε το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. Ν. Ροδόπης.

Οι πόροι του Συλλόγου για την επίτευξη των στόχων του συνίστανται σε:

 

 • Δωρεές συμπολιτών μας και ιδιωτικών φορέων, συλλόγων και επιχειρήσεων, χορηγίες και εισφορές τακτικές και έκτακτες των μελών του Συλλόγου.

 • Τακτικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις πάσης φύσεως από Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

 • Τροφεία, νοσήλια, παροχές ή βοηθήματα των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 • Κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινοτικά πλαίσια στήριξης ( ΕΣΠΑ,CLLD LEADER) ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα για Άτομα με Αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων αποίδρυματοποίησης και επανένταξης, δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσης απόφασης είναι η πρόληψη της ιδρυματοποίησης.

Το πρώτο διάστημα, μετά την ίδρυσή του, ο Σύλλογος λειτουργούσε μόνο απογευματινές ώρες ως Συμβουλευτικός Σταθμός και στεγαζόταν σε μία μονοκατοικία, που του είχε παραχωρηθεί στο συνοικισμό του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Στη μετέπειτα πορεία του, ήταν εγκατεστημένος για 25 και πλέον χρόνια στις αίθουσες του διδακτηρίου του προαναφερόμενου Ειδικού Σχολείου Κομοτηνής. Σε αυτό στεγάστηκε και λειτουργούσε το ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ Α.μεΑ. (Κ.Ε.Ν.Υ.Α.μεΑ.) με πρωινά και απογευματινά Τμήματα, στα οποία εφαρμόζονταν ειδικά προγράμματα ανάπτυξης των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των Ατόμων με Αναπηρία, αυτοεξυπηρέτησης, ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης, φυσικής δραστηριότητας και αγωγής υγείας για έναν αριθμό είκοσι (20) και πάνω ενήλικων Ατόμων με νοητική αναπηρία, που είχαν, προηγουμένως, περατώσει τη φοίτησή τους στο Ειδικό Σχολείο, με σκοπό αφενός την κοινωνικοποίησή τους αφετέρου την αποφυγή του εγκλεισμού τους στη «φυλακή» των σπιτιών τους. Τα Προγράμματα αυτά εφαρμόζονταν σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου και Κυριακής καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους των δημόσιων σχολείων της χώρας.
Από το Σεπτέμβριο του 2015 και μέχρι το Ιανουάριο του 2018, το Κέντρο δραστηριοτήτων του Συλλόγου στεγαζόταν και λειτουργούσε στο χωριό Ροδίτης και, συγκεκριμένα, στο παλαιό παιδικό σταθμό του χωριού, χώρος ο οποίος παραχωρήθηκε από το Δήμο Κομοτηνής και το ΚΕ.ΜΕ.Α. Στο χώρο αυτό λειτουργούσαν μόνο πρωινά τμήματα του Κ.Ε.Ν.Υ.Α.μεΑ., λόγω πρακτικών δυσκολιών.

Κεφαλαιώδους σημασίας στόχος και επιδίωξη του Συλλόγου, από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, ήταν η δημιουργία και λειτουργία ενός ιδιόκτητου Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) Α.μεΑ., όπου θα αναπτύσσονται καθημερινά οι δημιουργικές, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ΑμεΑ, και Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) – Διαμερίσματα Α.μεΑ. Νοητικής Υστέρησης στην πόλη της Κομοτηνής και στη Θράκη, η οποία θα είναι ανοιχτή στην κοινωνία και θα καλύπτει τις ανάγκες παραμονής τους σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους, ιδιαίτερα δε εκείνων των Α.μεΑ., που έχουν στερηθεί τους φυσικούς γονείς τους ή έχουν καταστεί υπερήλικα.

Όσον αφορά στο Κ.Δ.Η.Φ. των Α.μεΑ. «αξίΖΩ», τον Ιούλιο του 2012, ο Σύλλογος ξεκίνησε την ανέγερση του κτιρίου του Κ.Δ.Η.Φ., την περίφραξη και τον εξωραϊσμό του οικοπέδου, εντός του οποίου βρίσκεται το Κέντρο, στην πόλη της Κομοτηνής σε οικόπεδο (6.000 τ.μ) στο αγρόκτημα Υφαντών, που είχε παραχωρηθεί στο Σύλλογο από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης. Το Κέντρο ολοκληρώθηκε και πρόκειται για ένα κτίριο, το οποίο διαθέτει τους εξής χώρους: α) To υπόγειο, όπου βρίσκεται το λεβητοστάσιο, το μηχανοστάσιο, ο κεντρικός μηχανισμός πυρόσβεσης, ο χώρος πλυντηρίων, το W.C. και βοηθητικοί χώροι, β) To ισόγειο, όπου βρίσκεται το γραφείο της γραμματείας/υποδοχής, η τραπεζαρία, η κουζίνα, το καθιστικό, ο χώρος δραστηριοτήτων, το W.C., ο χώρος πλυντηρίων, το ιατρείο και το φαρμακείο. γ) Τον πρώτο όροφο, στον οποίο φιλοξενούνται τα γραφεία του επιστημονικού προσωπικού, ο χώρος ανάπαυσης, το W.C. και ένα κουζινάκι.

Το Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «αξίΖΩ» από το Φεβρουάριο του 2018, κατόπιν αδειοδότησης της ίδρυσης και της λειτουργίας του, στεγάζει τις δραστηριότητες των παιδιών του Συλλόγου. Είναι πλήρως εξοπλισμένο με τον υλικό εξοπλισμό, που απαιτείται και νομίμως προβλέπεται, ενώ, παράλληλα, έχει αρτίως στελεχωθεί από ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. Έχοντας ολοκληρωθεί το Κ.Δ.Η.Φ. «αξίΖΩ», έχει ξεκινήσει ήδη η λειτουργία του και σε αυτό πλέον λαμβάνουν χώρα η φιλοξενία και οι δραστηριότητες 50 και πλέον ενηλίκων και ανηλίκων Α.μεΑ. και η παρακολούθηση ψυχαγωγικών, επιμορφωτικών και δημιουργικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται σε πρωινά και μεσημεριανά τμήματα (από τις 7 π.μ. έως τις 10 μ.μ. (δύο βάρδιες)). Η μετάβαση δε μετ’ επιστροφής των ωφελούμενων από την Κομοτηνή και τα χωριά της Π.Ε. Ροδόπης, στα οποία κατοικούν, προς το Κ.Δ.Η.Φ., πραγματοποιούνται με ιδιόκτητα λεωφορεία του Συλλόγου.

Στα άμεσα σχέδια του Συλλόγου προβλέπεται η επέκταση του Κ.Δ.Η.Φ. «αξίΖΩ», κατά 300 τ.μ. περίπου, η οποία θα αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο και τον πρώτο όροφο. Η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί μέσω χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα. Η ανέγερση της νέας πτέρυγας καθίσταται επιτακτική ανάγκη, λόγω του μεγάλου και συνεχώς αυξανόμενου αριθμού αιτήσεων προς το σύλλογο, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη μονάδα παροχής φροντίδας για ενήλικα Α.μεΑ. νοητικής υστέρησης και ο τοπικός πληθυσμός είναι κυρίως αγροτικός, που δε διαθέτει τις ειδικές γνώσεις φροντίδας ενός τέτοιου ατόμου. Αφού ολοκληρωθεί και η προέκταση του Κ.Δ.Η.Φ., θα ξεκινήσει άμεσα και η λειτουργία της με μια πρωινή βάρδια και μια απογευματινή βάρδια.

Αναφορικά με τη λειτουργία των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης-Διαμερίσματα στην πόλη της Κομοτηνής, ο στόχος αυτός τέθηκε το Νοέμβριο του 2018 με την εκμίσθωση του πρώτου διαμερίσματος και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2019 με την εκμίσθωση συνολικά τριών διαμερισμάτων και την έκδοση αντίστοιχων αδειών λειτουργίας για τις τρεις πλέον Στέγες, όπου ξεκίνησε να φιλοξενούνται συνολικά 9 ωφελούμενοι. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το Δεκέμβριο του 2019 και η λειτουργία τους θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2020. Εκτός από τα υπνοδωμάτια των ενοίκων-ωφελουμένων, τα διαμερίσματα περιλαμβάνουν και καθιστικό, τραπεζαρία και κουζίνα για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των ενοίκων και την εκπλήρωση της αίσθησης μιας ολοκληρωμένης κατοικίας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι Στέγες αυτές είναι οι μοναδικές που θα λειτουργήσουν στην περιοχή της Θράκης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έγινε το πρώτο βήμα για τη στοχευμένη φροντίδα και φιλοξενία των Ατόμων με Αναπηρία, αλλά και τη μελλοντική εξασφάλισή τους σε ένα περιβάλλον οικογενειακού χαρακτήρα, δημιουργώντας, έτσι, συναισθήματα ηρεμίας και σιγουριάς στους γονείς για την αποκατάσταση των παιδιών τους, σε περίπτωση που φύγουν από τη ζωή. Επιπλέον τον Μάρτιο του 2022 ο Σύλλογος μας ξεκίνησε την λειτουργία μίας ακόμη Στέγης τεσσάρων ατόμων και τον Οκτώβριο του 2022 ξεκίνησε την λειτουργία πέμπτης Στέγης κάτι που δείχνει την μεγάλη απήχηση που έχει όλο το εγχείρημα σε γονείς και δικαστικούς συμπαραστάτες ατόμων με νοητική αναπηρία . Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι Στέγες αυτές είναι οι μοναδικές που λειτουργούν στην περιοχή της Θράκης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έγινε το πρώτο βήμα για τη στοχευμένη φροντίδα και φιλοξενία των Ατόμων με Αναπηρία, αλλά και τη μελλοντική εξασφάλισή τους σε ένα περιβάλλον οικογενειακού χαρακτήρα, δημιουργώντας, έτσι, συναισθήματα ηρεμίας και σιγουριάς στους γονείς για την αποκατάσταση των παιδιών τους, σε περίπτωση που φύγουν από τη ζωή.

Ο Σύλλογος μας από τον Ιούνιο του 2020 λειτουργεί το Μουσικό  Εργαστήρι για άτομα με  νοητική αναπηρία, το οποίο παρέχει εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση και μουσικοθεραπεία στους ωφελούμενούς του, με σκοπό την ενδυνάμωση των επικοινωνιακών, κοινωνικών και κινητικών δυνατοτήτων τους και την αντιμετώπιση αρνητικών ψυχικών καταστάσεών τους. Η λειτουργία του ξεκίνησε με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για ένα χρόνο και εξακολουθεί να λειτουργεί με δικούς μας πλέον πόρους .

Η μουσική παιδεία, όσο και η παιδεία μέσω της μουσικής, βοηθούν αποδεδειγμένα στη βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων, της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ένταξης και αποδοχής.Πολύ δε περισσότερο, όταν μιλάμε για την ευεργετική επίδραση της μουσικής στα άτομα με αναπηρία: στη νοητική, αισθητηριακή, ψυχοκινητική και διαδραστική τους ικανότητα.

 Μέσα από τη μουσική εκπαίδευση, βελτιώνουμε:

 1. Την οπτική επαφή,
 2. Την ικανότητα συντονισμού ματιών-χεριών,
 3. Τη χρήση μικρών μυϊκών ομάδων που συντονίζονται με ελεγχόμενο και σωστό τρόπο ώστε να βοηθήσουν και να ενισχύσουν την κινησιολογία
 4. Τη συγκέντρωση μας
 5. Την αντίληψη του χρόνου και του χώρου
 6. Τις δεξιότητές στη χρήση της γλώσσας,
 7. Τη σχέση μας με τις έννοιες των αριθμών, της κατεύθυνσης, του προσανατολισμού και πολλών άλλων εννοιών
 8. Τη συναισθηματική μας έκφραση και ανάπτυξη
 9. Την ικανότητά μας να ακούμε
 10. Την υπομονή μας
 11. Το μέσο χρόνο χαλάρωσης και αποσυμπίεσης

Μέσα από τη μουσική οι σπουδαστές μας χαίρονται, επικοινωνούν, μαθαίνουν να αφουγκράζονται καλύτερα το περιβάλλον τους, εκφράζονται, συνυπάρχουν, εκτονώνονται, παίζουν, δημιουργούν και αισθάνονται μέρος ενός συνόλου που τα περιβάλλει με αγάπη και ιδιαίτερη φροντίδα.

 Τα μαθήματα (τόσο τα ατομικά όσο και τα ομαδικά) είναι πάντοτε προσαρμοσμένα στις ανάγκες, τις ικανότητες και τις επιθυμίες του κάθε σπουδαστή ξεχωριστά. Όλοι έχουμε τα δικά μας μοναδικά προτερήματα, μέλημά μας στο Μουσικό Εργαστήρι ‘ΑξίΖω’ είναι να τα ανακαλύπτουμε βοηθώντας τα να αναπτυχθούν φυσικά, ανώδυνα, ευχάριστα, δημιουργικά

Μεταξύ των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου, συγκαταλέγεται και η συνεχής μέριμνα και προσπάθεια για την ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία στην παραγωγική διαδικασία, με την ίδρυση προστατευόμενων εκπαιδευτικών και παραγωγικών εργαστηρίων, την απασχόλησή τους σε αυτά είτε είναι ιδιόκτητα είτε ανήκουν σε τρίτους, τη διάθεση των προϊόντων τους και την παροχή υπηρεσιών σε προστατευόμενο για τα άτομα με αναπηρία περιβάλλον. Στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού του, έχει αναπτύξει συνεργασία με την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΞΙΖΩ Ι.Κ.Ε.», η οποία διατηρεί εργαστήριο παραγωγής και διάθεσης ζυμαρικών, τοπικών προϊόντων όπως γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδων , προϊόντων σάλτσας και διάφορων  χειροτεχνιών, όπως ειδών σαπουνοποιίας και κεραμικής .

Το αντικείμενο της συνεργασίας (η οποία και ως μορφή και ως συνεργασία είναι ΑΠΟΛΥΤΑ συμβατή με το πνεύμα και όσα επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και είναι μοναδική, εξ’ όσων γνωρίζουμε, στη χώρα μας, εφάμιλλη αυτών που λειτουργούν από δεκαετίες σε χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης), έγκειται στην προστατευόμενη απασχόληση των ωφελουμένων – Α.μεΑ. του Συλλόγου, που διαθέτουν την απαιτούμενη λειτουργικότητα στο ανωτέρω εργαστήριο, υπό την προσοχή και την καθοδήγηση του καταρτισμένου ψυχολόγου και εργοθεραπευτή για την βελτίωση της  λειτουργικότητα του κάθε εργαζόμενου-ωφελούμενου και αποτέλεσμα αυτής της βελτίωσης θα είναι και η αύξηση της παραγωγής.

Τα οφέλη από την εργασία για τα άτομα με Νοητική Αναπηρία είναι πολλά. Αρχικά στόχος είναι να αρθούν τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις σχετικά με την εργασία των ατόμων με αναπηρία. Έτσι η ενσωμάτωση και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας θα βοηθήσει στην καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων. Η διαδικασία της εργασίας θα συμβάλει στην τόνωση της ψυχολογικής τους ευεξίας. Τα άτομα με νοητική αναπηρία κατόπιν εκπαιδεύσεως τους, θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και θα τους αναθέτονται ευθύνες που θα δρουν ευεργετικά για την ψυχολογία τους. Η δημιουργική αυτή ενασχόληση θα δημιουργήσει το αίσθημα ηρεμίας, θα βοηθήσει στην αποβολή του άγχους τους και θα συμβάλει στην ψυχική τους ανάταση.Μέσω της καθημερινής ενασχόλησής τους στο χώρο των εργαστηρίων επιτυγχάνεται η κοινωνικοποίηση τους αφού θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα με τα οποία θα συνεργαστούν και θα θέσουν από κοινού στόχους. Ένα σημαντικό όφελος θα είναι ακόμα η οικονομική τους ανεξαρτησία αφού θα αμείβονται για την εργασία τους.

Τέλος, η ίδια η παραγωγική διαδικασία στην οποία μετέχουν αποδεικνύει την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο αφού θα αποτελούν μέρος του εργατικού δυναμικού της χώρας και βοηθούν και αυτοί με την σειρά τους στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη. Η ενασχόληση των ατόμων με νοητική αναπηρία με ένα νέο αντικείμενο στο οποίο θα εξειδικευθούν θα τους δώσει μελλοντικά ευκαιρίες επαγγελματικής δραστηριότητας.

ΚΔΗΦ - ΣΥΔ

2531033114

Σ.Υ.Δ

ΣΥΔ 1/ ΣΥΔ 2/ ΣΥΔ 3
ΣΥΔ 4/ ΣΥΔ 5Κ.Δ.Η.Φ

Αγρόκτημα Υφαντών του Δήμου Κομοτηνής

Γραφείο Συμβουλευτικής

Βασιλείου Παύλου 10
2531033114

 

 

Mail Info

info@syd.gr

Μουσικό Εργαστήρι

2531022217

 

 

Παραμείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα του συλλόγου μας

Search

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Αποδέχομαι
Δεν Αποδέχομαι