Κ.Δ.Η.Φ - Σ.Υ.Δ

Image

Κ.Δ.Η.Φ.

Κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία (Κ.Δ.Η.Φ.) είναι η δομή στην οποία αναπτύσσονται με δημιουργικό και εποικοδομητικό τρόπο ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις του εκάστοτε φορέα. Στόχοι του Κ.Δ.Η.Φ. είναι η παροχή υπηρεσιών, όπως η μεταφορά ωφελουμένων, η διαμονή και διατροφή αυτών, το εξατομικευμένο πρόγραμμα ωφελούμενων (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχοθεραπεία κ.α.), οι δράσεις δημιουργικής απασχόλησης - ψυχαγωγίας, λοιπές υπηρεσίες (εκπαίδευση σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης κ.α.).

Σε αυτό σχηματίζονται ομάδες εργασίας, όπως η ομάδα αυτόνομης διαβίωσης και αυτοεξυπηρέτησης, η ομάδα γυμναστηρίου, άσκησης και αναψυχής, η ομάδα ψυχοκινητικής, η ομάδα εργοθεραπείας, η ομάδα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας, η ομάδα κηπουρικής, γεωπονίας και πρασίνου, η ομάδα εκμάθησης, η ομάδα λογοθεραπείας, η ομάδα αγωγής υγείας και κυκλοφοριακής αγωγής, η ομάδα μουσικοθεραπείας και θεατρικού παιχνιδιού.

Σ.Υ.Δ

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) είναι το σύνολο των χώρων που διατίθενται για την μόνιμη διαβίωση - κατοικία του ατόμου με νοητική υστέρηση με την κατάλληλα οργανωμένη υποστήριξη. Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση εξυπηρετεί το πρωταρχικό δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου και στοχεύει, παράλληλα, στην ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των κατοίκων, έτσι ώστε να διαβιούν όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κοινωνίας και σε χώρο διαφορετικό από τον χώρο της τυχόν εργασίας τους. Παρέχονται οργανωμένα όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης για ανεξάρτητη διαβίωση των φιλοξενούμενών τους, όπως υγιεινή, ασφαλή άνετη διαμονή, σίτιση, συνεχή ιατρική φροντίδα, μέριμνα για ασφαλή μετάβαση και επιστροφή από το χώρο εργασίας τους κτλ. Οι σκοποί λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των διαβιούντων και καθορίζονται από το γενικό πλαίσιο των προβλημάτων και των αναγκών τους.

Σκοποί είναι:
  1. H υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων,
  2. H προαγωγή της αυτονομίας και της ικανότητας αυτοεξυπηρέτησης μέσω της βελτίωσης της λειτουργικότητας των ικανοτήτων τους,
  3. H βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, 
  4. H ενθάρρυνση της κοινωνικής τους συμμετοχής και της συμ-μετοχής τους σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στην κοινότητα,
  5. H διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των ενοίκων με γνώμoνα τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ατόμων,
  6. H αποφυγή του ιδρυματισμού,
  7. H ευαισθητοποίηση της κοινωνίας,
  8. H εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία για ανεξάρτητη διαβίωση ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να διαβιούν όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κατοικίας τους που πρέπει να είναι διαφορετικός από τον χώρο της απασχόλησης - εργασίας τους
  9. Η μείωση του στίγματος και των διακρίσεων και η παροχή υποστήριξης για την κοινωνική ένταξη τους.
ΚΔΗΦ - ΣΥΔ

2531033114

Σ.Υ.Δ

ΣΥΔ 1/ ΣΥΔ 2/ ΣΥΔ 3
ΣΥΔ 4/ ΣΥΔ 5Κ.Δ.Η.Φ

Αγρόκτημα Υφαντών του Δήμου Κομοτηνής

Γραφείο Συμβουλευτικής

Βασιλείου Παύλου 10
2531033114

 

 

Mail Info

info@syd.gr

Μουσικό Εργαστήρι

2531022217

 

 

Παραμείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα του συλλόγου μας

Search

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Αποδέχομαι
Δεν Αποδέχομαι