Πολιτική Ποιότητας

Ο Φιλανθρωπικός σύλλογος μέριμνας Α.με.Α Νοητικής Υστέρησης ‘Άγιοι ΘεόδωροΓ που ιδρύθηκε το 1981 έχει

σαν κύριο μέλημα των δραστηριοτήτων του:

 • την προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των ηθικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων των Α.με.Α νοητικής υστέρησης και των κηδεμόνων τους

 • την φροντίδα και υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες νοητικής υστέρησης και των δύο φύλων, με στόχο την ουσιαστική κάλυψη των ατομικών αναγκών και δικαιωμάτων τους, καθώς και την κοινωνική τους ένταξη και προστασία

 • την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από κείμενα των Διεθνών Οργανισμών αναφορικά με την προστασία των ΑμεΑ (Σύμβαση Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας), καθώς και από την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία

 • τον σχεδίασμά, συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας, της επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού και της προώθησης της απασχόλησης των ΑμεΑ

Στόχοι του συλλόγου είναι οι εξής:

 1. Η καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής των Α.με.Α που φοιτούν ή διαμένουν στις δομές του συλλόγου ΚΔΗΦ - Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ ή ΣΥΔ - Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

 2. Η φροντίδα και υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες νοητικής υστέρησης και των δύο φύλων, με στόχο την ουσιαστική κάλυψη των ατομικών αναγκών και δικαιωμάτων τους, καθώς και την κοινωνική τους ένταξη και προστασία

 3. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και συμβουλευτικής σε θέματα αναφορικά με την αναπηρία

 4. Η παροχή συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης των ΑμεΑ καθώς και των γονέων- κηδεμόνων τους

 5. Η ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων που προάγουν την καλλιέργεια του πνεύματος των ΑμεΑ που περιθάλπουν και ενδυναμώνουν τη συμμετοχή τους σε κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα με στόχο την κοινωνική τους ένταξη

 6. Η μείωση των μη συμμορφώσεων και λοιπών αποκλίσεων που προκύπτουν από το Καταστατικό και τον Κανονισμό λειτουργίας του συλλόγου.

Για το σκοπό αυτό, ο σύλλογος έχει εγκαταστήσει Σύστημα για την Ποιότητα βασισμένο στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, για την καθιέρωση του οποίου η Διοίκηση δεσμεύεται να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους και μέσα με στόχο την πλήρη και συνεχή εφαρμογή του.

Θεωρούμε ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης τόσο στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και δράσεων όσο και στον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου.

Η πολιτική του συλλόγου για την βελτίωση της ποιότητας εκφράζεται μέσα από:

 • Την σταθερή προσήλωση και μέριμνα του συλλόγου στη ψήφιση νομοθετικών ρυθμίσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης απασχόλησης, συνταξιοδότησης και ασφάλισης των Α.με.Α νοητικής υστέρησης

 • Την διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της, ώστε η εκτέλεση των υπηρεσιών και δράσεων του συλλόγου να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο, γρήγορα και αποτελεσματικά

 • Την συστηματική αξιολόγηση των προμηθευτών της ώστε να προμηθεύεται πάντοτε έγκαιρα και της κατάλληλης ποιότητας προϊόντα

 • Την κοινοποίηση σε όλο το προσωπικό των τεθέντων στόχων και της εν γένει πολιτικής ποιότητας του συλλόγου, στα πλαίσια της απαίτησης απ' όλο το προσωπικό να λειτουργεί με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα συμβάλλοντας, μέσα στα όρια των ευθυνών του ο καθένας, στην επίτευξη των στόχων του συλλόγου.

Η Διοίκηση δεσμεύεται ότι τόσο αυτή όσο και το υπόλοιπο προσωπικό του συλλόγου θα τηρεί πιστά τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύστημα, θα το ανασκοπεί και θα το βελτιώνει ώστε να είναι πάντοτε επίκαιρο, λειτουργικό και αποτελεσματικό.

folder fotor 20230930103545

 

pdf

ΚΔΗΦ - ΣΥΔ

2531033114

Σ.Υ.Δ

ΣΥΔ 1/ ΣΥΔ 2/ ΣΥΔ 3
ΣΥΔ 4/ ΣΥΔ 5Κ.Δ.Η.Φ

Αγρόκτημα Υφαντών του Δήμου Κομοτηνής

Γραφείο Συμβουλευτικής

Βασιλείου Παύλου 10
2531033114

 

 

Mail Info

info@syd.gr

Μουσικό Εργαστήρι

2531022217

 

 

Παραμείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα του συλλόγου μας

Search

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Αποδέχομαι
Δεν Αποδέχομαι