Κοινωνικός Λειτουργός

Ο Κοινωνικός Λειτουργός για κάθε νέα περίπτωση ΑµεΑ ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους γονείς και κηδεµόνες για τα προγράµµατα και τις θεραπείες του Κέντρου ∆ιηµέρευσης & Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Αναπηρία (Κ∆ΗΦ), καθώς και για τη διαδικασία που ακολουθείται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ένταξή του σε αυτό.

Αξιολογεί τον κάθε ωφελούµενο και δηµιουργεί ατοµικούς φακέλους, τους οποίους ενηµερώνει, σύµφωνα µε τους στόχους που έχουν τεθεί από την αρχή αλλά και την πρόοδό του.

∆ιοργανώνει συναντήσεις γονέων και κηδεµόνων όπου σε συνεργασία µε άλλες ειδικότητες, γίνεται ενηµέρωση για τη πορεία των ωφελουµένων καθώς και για κάθε είδους παροχές που δικαιούνται.

Πραγµατοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις και βοηθάει οικογένειες που βρίσκονται σε κρίση. Μέσω της κοινωνικής εργασίας µε το άτοµο, µε οµάδες αλλά και µε τη κοινότητα, προσπαθεί να επιτύχει το κύριο στόχο για την κοινωνικοποίηση των ΑµεΑ, την ένταξή τους στη κοινωνία και την µείωση, αν όχι την εξάλειψη, των στερεοτυπικών αντιλήψεων που υπάρχουν για τα Άτοµα µε Νοητική Υστέρηση. ∆ιοργανώνει εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδροµές για τους ωφελούµενους καθώς και δραστηριότητες όπου οι ωφελούµενοι συµµετέχουν ενεργά σε συνεργασία µε σχολεία, τοπικούς φορείς και άλλους συλλόγους.

Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο µεταξύ του Κ∆ΗΦ και άλλων φορέων. ∆ιοργανώνει ηµερίδες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της τοπικής κοινωνίας σχετικά µε τη Νοητική Υστέρηση.

Τέλος, σε συνεργασία µε το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και το Πανεπι- στήµιο Αιγαίου, επιβλέπει την πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης φοιτητών στο χώρο του Κ∆ΗΦ.

ΚΔΗΦ - ΣΥΔ

2531033114

Σ.Υ.Δ

ΣΥΔ 1/ ΣΥΔ 2/ ΣΥΔ 3
ΣΥΔ 4/ ΣΥΔ 5Κ.Δ.Η.Φ

Αγρόκτημα Υφαντών του Δήμου Κομοτηνής

Γραφείο Συμβουλευτικής

Βασιλείου Παύλου 10
2531033114

 

 

Mail Info

info@syd.gr

Μουσικό Εργαστήρι

2531022217

 

 

Παραμείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα του συλλόγου μας

Search

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Αποδέχομαι
Δεν Αποδέχομαι