LOGO FINAL

Το λογότυπο του Συλλόγου είναι το δέντρο που συμβολίζει την ζωή. Η ποικιλία των φύλλων και των καρπών στα κλαδιά τονίζει τη μοναδικότητα των ατόμων στην κοινωνία γενικότερα. Οι ρίζες συμβολίζουν ότι η καταγωγή όλων των ανθρώπων είναι κοινή και αποτελούμαστε όλοι από τα ίδια στοιχεία. Είναι ένα θαύμα της φύσης ο αιώνιος αυτός κύκλος δημιουργίας που ξεκινά από τα σπλάχνα της γης μέχρι που πάνω στα κλαδιά θα ενσαρκωθούν οι καρποί οι οποίοι είναι και μοναδικοί μεταξύ τους.

«αξίΖΩ» (Αξία + Ζω)

Το λογοπαίγνιο συμβολίζει την αξιοπρέπεια  και την σημαντικότητα των ατόμων ΑμεΑ, καθώς επίσης και το σεβασμό που αξίζουν από εμάς. Επίσης, δίνεται έμφαση και στα ίσα δικαιώματα που έχουν όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι στον κόσμο.

A+ A A-

O Σύλλογος Μέριμνας ΑμεΑ Νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης «Άγιοι Θεόδωροι» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1981 από γονείς Ατόμων με Αναπηρίες νοητικής υστέρησης και ευαισθητοποιημένους πολίτες του Ν. Ροδόπης.

Είναι Φιλανθρωπικός Σύλλογος ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και, ειδικότερα, στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, πιστοποιημένος ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια. To Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από την Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε μέλη. Από τα εννέα μέλη του ΔΣ, τα επτά είναι γονείς και κηδεμόνες ΑμεΑ.

Είναι τακτικό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Σ.ΑμεΑ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ)

Απαριθμεί πάνω από 300 μέλη και αναγνωρίζεται ως ο πλέον βασικός και μοναδικός Σύλλογος παροχής υπηρεσιών στον Νομό Ροδόπης, σε ενήλικα ΑμεΑ νοητικής υστέρησης. Εξυπηρετεί σήμερα 24 ενήλικα μέλη με βαριά νοητική υστέρηση (σύνδρομο Down, διάχυτη νοητική αναπτυξιακή διαταραχή, αυτισμό κ.λπ), συνεχώς αυξανόμενα, λόγω των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Συνεργάζεται στενά με το Σ.Ε.Φ.Α.Α, και το Τμήμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, τα Κ.Ε.Κ. Κομοτηνής, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα πλαίσια δε αυτής τους της συνεργασίας, φοιτητές και σπουδάζοντες των φορέων αυτών πραγματοποιούν στο κέντρο δραστηριοτήτων και πλέον Κ.Δ.Η.Φ. του Συλλόγου την πρακτική τους εξάσκηση και διεξάγουν έρευνες στα αντικείμενα των μαθημάτων και της ειδίκευσής τους. Επίσης, συνεργάζεται με το Δήμο Κομοτηνής, την αρμόδια Δ/νση της Π.Α.Μ.-Θ., το Ειδικό Σχολείο Κομοτηνής, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και ομάδες του Ν. Ροδόπης και άλλα Κέντρα Διημέρευσης και προστασίας ΑμεΑ.

Από τους σημαντικότερους σκοπούς του είναι η αρωγή και συμπαράσταση - με κάθε τρόπο και μέσο - ενήλικων ΑμεΑ νοητικής υστέρησης του Ν. Ροδόπης σε όλους τους τομείς της ζωής τους και η κοινωνική ενσωμάτωση και αλληλοαποδοχή τους έτσι ώστε να λειτουργήσουν αυτά κάποτε - κατά το δυνατόν - ως αυτοεξυπηρετούμενα και ισότιμα μέλη στο κοινωνικό σύνολο.

Με πρωτοβουλίες, παραστάσεις, ενέργειες και διεκδικήσεις του Συλλόγου:

  1. Λειτούργησε το σχολικό έτος 1985-86 -για πρώτη φορά στο Ν. Ροδόπης- σε αίθουσα του Ιδρύματος Ανιάτων Αιγείρου, το Ειδικό Σχολείο Κομοτηνής που είχε λάβει άδεια ίδρυσης, αλλά δε λειτουργούσε.
  2. Με προσωπική εργασία μελών του διαμορφώθηκε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε κρατικό κτήμα στο 2ο χιλ. της Εθνικής οδού Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης. Σε αυτό στεγάσθηκε και λειτούργησε το σχολικό έτος 1986-87 το Ειδικό Σχολείο Κομοτηνής.
  3. Ανευρέθη το οικόπεδο και ανεγέρθηκε το σημερινό διδακτήριο του Ειδικού Σχολείου Κομοτηνής.
  4. Ανεγέρθηκε το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ Ν. Ροδόπης.

Το πρώτο διάστημα, μετά την ίδρυσή του, ο Σύλλογος λειτουργούσε μόνο απογευματινές ώρες ως Συμβουλευτικός Σταθμός και στεγαζόταν σε μία μονοκατοικία, που του είχε παραχωρηθεί στο συνοικισμό του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Στη μετέπειτα πορεία του, ήταν εγκατεστημένος για 25 και πλέον χρόνια στις αίθουσες του διδακτηρίου του προαναφερόμενου Ειδικού Σχολείου Κομοτηνής. Σε αυτό στεγάστηκε και λειτουργούσε το ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑμεΑ (Κ.Ε.Ν.Υ.ΑμεΑ) με πρωινά και απογευματινά Τμήματα, στα οποία εφαρμόζονταν ειδικά προγράμματα ανάπτυξης των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ΑμεΑ, αυτοεξυπηρέτησης, ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης, φυσικής δραστηριότητας και αγωγής υγείας για έναν αριθμό είκοσι (20) και πάνω ενήλικων ΑμεΑ νοητικής υστέρησης, που είχαν, προηγουμένως, περατώσει τη φοίτησή τους στο Ειδικό Σχολείο, με σκοπό την κοινωνικοποίησή τους . Τα Προγράμματα αυτά εφαρμόζονταν σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου και Κυριακής καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους των δημόσιων σχολείων της χώρας.

Από το Σεπτέμβριο του 2015 και μέχρι το Φεβρουάριο του 2018, το Κέντρο δραστηριοτήτων του Συλλόγου στεγαζόταν και λειτουργούσε στο χωριό Ροδίτης και, συγκεκριμένα, στο παλαιό παιδικό σταθμό του χωριού, χώρος ο οποίος παραχωρήθηκε από το Δήμο Κομοτηνής και το ΚΕΜΕΑ. Στο χώρο αυτό λειτουργούσαν μόνο πρωινά τμήματα του Κ.Ε.Ν.Υ.Α.μεΑ., λόγω πρακτικών δυσκολιών.

Οι πόροι του Συλλόγου για την επίτευξη των στόχων του συνίστανται σε:

  • Δωρεές συμπολιτών μας και ιδιωτικών φορέων, συλλόγων και επιχειρήσεων, χορηγίες και εισφορές τακτικές και έκτακτες των μελών του Συλλόγου.
  • Τακτικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις πάσης φύσεως από Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
  • Τροφεία, νοσήλια, παροχές ή βοηθήματα των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης.
  • Κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινοτικά πλαίσια στήριξης ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα για ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων αποίδρυματοποίησης και επανένταξης, δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσης απόφασης είναι η πρόληψη της ιδρυματοποίησης.
  • Έσοδα από την πώληση των προϊόντων που παράγονται στα εργαστήρια του Συλλόγου, όπως λαμπάδες, ημερολόγια, εικόνες, κηροπήγια, αξεσουάρ, διακοσμητικά κ.α.

Κεφαλαιώδους σημασίας στόχος και επιδίωξη του Συλλόγου, από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, ήταν και παραμένει η δημιουργία και λειτουργία ενός ιδιόκτητου Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.), όπου θα αναπτύσσονται καθημερινά οι δημιουργικές, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ΑμεΑ, και μίας ιδιόκτητης συγκροτημένης Μονάδας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) ΑμεΑ Νοητικής Υστέρησης στην πόλη της Κομοτηνής και στη Θράκη, η οποία θα είναι ανοιχτή στην κοινωνία και θα καλύπτει τις ανάγκες παραμονής τους σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους, ιδιαίτερα δε εκείνων των ΑμεΑ που έχουν στερηθεί τους φυσικούς γονείς τους ή έχουν καταστεί υπερήλικα.

Τον Ιούλιο του 2012, ο Σύλλογος ξεκίνησε την ανέγερση, σε πρώτη φάση, του κτιρίου του Κ.Δ.Η.Φ. των ΑμεΑ «αξίΖΩ» και την περίφραξη και τον εξωραϊσμό του οικοπέδου των ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ) ΑμεΑ νοητικής υστέρησης στην πόλη της Κομοτηνής εντός οικοπέδου (6.000 τ.μ) στο αγρόκτημα Υφαντών, που είχε παραχωρηθεί στο Σύλλογο από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, κατά τη θητεία του Γεν. Γραμματέα, Σταμάτη Δημήτριου. To έργο ανέλαβε Κοινοπραξία Μηχανικών των ΓΙΑΝΝΩΤΑ-ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ, έπειτα από την ανάδειξη της μέσω μειοδοτικού διαγωνισμού, που πραγματοποίησε ο Σύλλογος.

Το Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ «αξίΖΩ» σήμερα, κατόπιν εξοπλισμού αυτού και αδειοδότησης της ίδρυσης και της λειτουργίας του, στεγάζει τις δραστηριότητες των παιδιών του Συλλόγου. Πρόκειται για ένα κτίριο, το οποίο διαθέτει τους εξής χώρους: α) To υπόγειο, όπου βρίσκεται το λεβητοστάσιο, το μηχανοστάσιο, ο κεντρικός μηχανισμός πυρόσβεσης, ο χώρος πλυντηρίων, το W.C. και βοηθητικοί χώροι, β) To ισόγειο, όπου βρίσκεται το γραφείο της γραμματείας/υποδοχής, η τραπεζαρία, η κουζίνα, το καθιστικό, ο χώρος δραστηριοτήτων, το W.C., ο χώρος πλυντηρίων, το ιατρείο και το φαρμακείο. γ) Τον πρώτο όροφο, στον οποίο φιλοξενούνται τα γραφεία του επιστημονικού προσωπικού, ο χώρος ανάπαυσης, το W.C. και ένα κουζινάκι.

Στα άμεσα σχέδια του Συλλόγου προβλέπεται η επέκταση του Κ.Δ.Η.Φ. «αξίΖΩ», η οποία θα αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο και τον πρώτο όροφο, και ενός οικίσκου, μέρους των Σ.Υ.Δ., στον οποίο θα φιλοξενούνται παιδιά του Συλλόγου. Όταν ολοκληρωθεί το έργο, σύμφωνα με τη μελέτη, στο οικόπεδο θα έχουν ανεγερθεί ένα Κ.Δ.Η.Φ. «αξίΖΩ» με την επέκτασή του και 6 οικίσκοι - κατοικίες. Σε καθεμία εξ αυτών θα υπάρχουν 3 μονόκλινα υπνοδωμάτια, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη κίνηση των φιλοξενουμένων και η ικανοποιητική διάταξη των επίπλων, σε σχέση με τα ερμάρια και τα κουφώματα. To κάθε υπνοδωμάτιο θα έχει πρόσβαση σε ημιυπαίθριο χώρο και θα διαθέτει το δικό του μπάνιο που θα πληροί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα. Εκτός από τα υπνοδωμάτια των ενοίκων, η μονάδα θα περιλαμβάνει και ένα υπνοδωμάτιο για το προσωπικό υποστήριξης με το δικό του μπάνιο. Στον κοινόχρηστο χώρο της κατοικίας υπάρχει καθιστικό, τραπεζαρία και ένα έπιπλο κουζίνας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των ενοίκων και την εκπλήρωση της αίσθησης μιας ολοκληρωμένης κατοικίας.

Ο Σύλλογος φιλοξενεί και εκπαιδεύει στην παρούσα φάση στο ΚΔ.Η.Φ. «αξίΖΩ», 24 άτομα με νοητική υστέρηση άνω των 22 ετών. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός δεν είναι αποκλειστικός και περιοριστικός, αντιθέτως, είναι συνεχώς αυξανόμενος. Ο Σύλλογος είναι ανοιχτός σε όλα τα άτομα Α.με.Α οποιασδήποτε περιοχής της Ελλάδος, που έχουν την ανάγκη να ενταχθούν σε αυτόν και να απολαύσουν τη φροντίδα του μετά την ηλικία των 22 ετών. Κι αυτό διότι το κράτος μεριμνά μέχρι την ηλικία των 22 ετών για τα Α.με.Α. Από εκεί και πέρα, τα άτομα αυτά είναι αναγκασμένα να παραμένουν στο σπίτι τους, χωρίς να έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν κάπου, καθώς και να διατηρήσουν τις βασικές δεξιότητές τους. Σ’ αυτό το σημείο, έρχεται και συμβάλλει ο Σύλλογος Μέριμνας «Άγιοι Θεόδωροι», που είναι από ο βασικότερος φορέας στο Ν. Ροδόπης που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ΑμεΑ νοητικής υστέρησης άνω των 22 ετών και φροντίζει να τους παρέχει ό,τι είναι απαραίτητο για να αναπτυχθούν πνευματικά και σωματικά. To Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και το προσωπικό, επιστημονικό και βοηθητικό, αγωνίζονται καθημερινά για να δοθεί η απαιτούμενη σημασία στις ειδικές ανάγκες όλων των ατόμων με αναπηρία και να αναδειχθούν αυτές στην κοινωνία. Ως εκ τούτου, η μελλοντική εικόνα του Κ.Δ.Η.Φ. «αξίΖΩ» και της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) προβλέπει την εγγραφή, απασχόληση και φιλοξενία όλων των ατόμων με αναπηρία, υπό τον όρο να έχουν φοιτήσει προηγουμένως σε Ειδικό Νηπιαγωγείο, Ειδικό Δημοτικό και σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

mobile

взломать wi fi взломать wi fi

скачать взлом вк бесплатно

анонимайзер вконтакте для просмотра видео

где получить кредитную карту

turkce casino

Find us on Facebook