LOGO FINAL

Το λογότυπο του Συλλόγου είναι το δέντρο που συμβολίζει την ζωή. Η ποικιλία των φύλλων και των καρπών στα κλαδιά τονίζει τη μοναδικότητα των ατόμων στην κοινωνία γενικότερα. Οι ρίζες συμβολίζουν ότι η καταγωγή όλων των ανθρώπων είναι κοινή και αποτελούμαστε όλοι από τα ίδια στοιχεία. Είναι ένα θαύμα της φύσης ο αιώνιος αυτός κύκλος δημιουργίας που ξεκινά από τα σπλάχνα της γης μέχρι που πάνω στα κλαδιά θα ενσαρκωθούν οι καρποί οι οποίοι είναι και μοναδικοί μεταξύ τους.

«αξίΖΩ» (Αξία + Ζω)

Το λογοπαίγνιο συμβολίζει την αξιοπρέπεια  και την σημαντικότητα των ατόμων ΑμεΑ, καθώς επίσης και το σεβασμό που αξίζουν από εμάς. Επίσης, δίνεται έμφαση και στα ίσα δικαιώματα που έχουν όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι στον κόσμο.

A+ A A-

O Σύλλογος Μέριμνας ΑμεΑ Νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης «Άγιοι Θεόδωροι» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1981 από γονείς Ατόμων με Αναπηρίες νοητικής υστέρησης και ευαισθητοποιημένους πολίτες του Ν. Ροδόπης.

Είναι Φιλανθρωπικός Σύλλογος ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και, ειδικότερα, στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, πιστοποιημένος ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια. To Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από την Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε μέλη. Από τα εννέα μέλη του ΔΣ, τα επτά είναι γονείς και δικαστικοί συμπαραστάτες ΑμεΑ.

Είναι τακτικό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Σ.ΑμεΑ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ) και της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΟΜΑμεΑ ΑΜΘ). Είναι μέλος του European Association for Service Providers for people with Disabilities (EASPD) και συμμετέχει στη μετοχική σύνθεση της Αναπτυξιακής Ροδόπης - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α.

Απαριθμεί πάνω από 300 μέλη και αναγνωρίζεται ως ο πλέον βασικός Σύλλογος παροχής υπηρεσιών στον Νομό Ροδόπης, σε ενήλικα και ανήλικα Α.μεΑ. νοητικής υστέρησης. Εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 50 ενήλικα και ανήλικα μέλη με βαριά νοητική υστέρηση (σύνδρομο Down, διάχυτη νοητική αναπτυξιακή διαταραχή, αυτισμό κ.λπ), συνεχώς αυξανόμενα, λόγω των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Συνεργάζεται στενά με το Σ.Ε.Φ.Α.Α, και το Τμήμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, τα Κ.Ε.Κ. Κομοτηνής, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα πλαίσια δε αυτής τους της συνεργασίας, φοιτητές και σπουδάζοντες των φορέων αυτών πραγματοποιούν στο κέντρο δραστηριοτήτων και πλέον Κ.Δ.Η.Φ. του Συλλόγου την πρακτική τους εξάσκηση και διεξάγουν έρευνες στα αντικείμενα των μαθημάτων και της ειδίκευσής τους. Επίσης, συνεργάζεται με το Δήμο Κομοτηνής, την αρμόδια Δ/νση της Π.Α.Μ.-Θ., το Ειδικό Σχολείο Κομοτηνής, τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Υφαντών, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και ομάδες του Ν. Ροδόπης και άλλα Κέντρα Διημέρευσης και προστασίας Α.μεΑ.

Από τους σημαντικότερους σκοπούς του είναι η αρωγή και συμπαράσταση - με κάθε τρόπο και μέσο – Α.μεΑ. νοητικής υστέρησης του Ν. Ροδόπης σε όλους τους τομείς της ζωής τους και η κοινωνική ενσωμάτωση και αλληλοαποδοχή τους έτσι ώστε να λειτουργήσουν αυτά κάποτε - κατά το δυνατόν - ως αυτοεξυπηρετούμενα και ισότιμα μέλη στο κοινωνικό σύνολο.

Με πρωτοβουλίες, παραστάσεις, ενέργειες και διεκδικήσεις του Συλλόγου:

1. Λειτούργησε το σχολικό έτος 1985-86 -για πρώτη φορά στο Ν. Ροδόπης- σε αίθουσα του Ιδρύματος Ανιάτων Αιγείρου, το Ειδικό Σχολείο Κομοτηνής που είχε λάβει άδεια ίδρυσης, αλλά δε λειτουργούσε.

2. Με προσωπική εργασία μελών του διαμορφώθηκε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε κρατικό κτήμα στο 2ο χιλ. της Εθνικής οδού Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης. Σε αυτό στεγάσθηκε και λειτούργησε το σχολικό έτος 1986-87 το Ειδικό Σχολείο Κομοτηνής.

3. Ανευρέθη το οικόπεδο και ανεγέρθηκε το σημερινό διδακτήριο του Ειδικού Σχολείου Κομοτηνής.

4. Ανεγέρθηκε το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. Ν. Ροδόπης.

Το πρώτο διάστημα, μετά την ίδρυσή του, ο Σύλλογος λειτουργούσε μόνο απογευματινές ώρες ως Συμβουλευτικός Σταθμός και στεγαζόταν σε μία μονοκατοικία, που του είχε παραχωρηθεί στο συνοικισμό του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Στη μετέπειτα πορεία του, ήταν εγκατεστημένος για 25 και πλέον χρόνια στις αίθουσες του διδακτηρίου του προαναφερόμενου Ειδικού Σχολείου Κομοτηνής. Σε αυτό στεγάστηκε και λειτουργούσε το ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ Α.μεΑ. (Κ.Ε.Ν.Υ.Α.μεΑ.) με πρωινά και απογευματινά Τμήματα, στα οποία εφαρμόζονταν ειδικά προγράμματα ανάπτυξης των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των ΑμεΑ, αυτοεξυπηρέτησης, ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης, φυσικής δραστηριότητας και αγωγής υγείας για έναν αριθμό είκοσι (20) και πάνω ενήλικων Α.μεΑ. νοητικής υστέρησης, που είχαν, προηγουμένως, περατώσει τη φοίτησή τους στο Ειδικό Σχολείο, με σκοπό αφενός την κοινωνικοποίησή τους αφετέρου την αποφυγή του εγκλεισμού τους στη «φυλακή» των σπιτιών τους. Τα Προγράμματα αυτά εφαρμόζονταν σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου και Κυριακής καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους των δημόσιων σχολείων της χώρας.

Από το Σεπτέμβριο του 2015 και μέχρι το Ιανουάριο του 2018, το Κέντρο δραστηριοτήτων του Συλλόγου στεγαζόταν και λειτουργούσε στο χωριό Ροδίτης και, συγκεκριμένα, στο παλαιό παιδικό σταθμό του χωριού, χώρος ο οποίος παραχωρήθηκε από το Δήμο Κομοτηνής και το ΚΕ.ΜΕ.Α. Στο χώρο αυτό λειτουργούσαν μόνο πρωινά τμήματα του Κ.Ε.Ν.Υ.Α.μεΑ., λόγω πρακτικών δυσκολιών.

Οι πόροι του Συλλόγου για την επίτευξη των στόχων του συνίστανται σε:

- Δωρεές συμπολιτών, ιδιωτικών φορέων, συλλόγων και επιχειρήσεων, χορηγίες και εισφορές τακτικές και έκτακτες των μελών του Συλλόγου.

- Τακτικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις πάσης φύσεως από Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

- Τροφεία, νοσήλια, παροχές ή βοηθήματα των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης.

- Κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινοτικά πλαίσια στήριξης ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα για Α.μεΑ., συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων αποίδρυματοποίησης και επανένταξης, δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσης απόφασης είναι η πρόληψη της ιδρυματοποίησης.

Κεφαλαιώδους σημασίας στόχος και επιδίωξη του Συλλόγου, από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, ήταν η δημιουργία και λειτουργία ενός ιδιόκτητου Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) Α.μεΑ., όπου θα αναπτύσσονται καθημερινά οι δημιουργικές, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ΑμεΑ, και Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) – Διαμερίσματα Α.μεΑ. Νοητικής Υστέρησης στην πόλη της Κομοτηνής και στη Θράκη, η οποία θα είναι ανοιχτή στην κοινωνία και θα καλύπτει τις ανάγκες παραμονής τους σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους, ιδιαίτερα δε εκείνων των Α.μεΑ., που έχουν στερηθεί τους φυσικούς γονείς τους ή έχουν καταστεί υπερήλικα.

Όσον αφορά στο Κ.Δ.Η.Φ. των Α.μεΑ. «αξίΖΩ», τον Ιούλιο του 2012, ο Σύλλογος ξεκίνησε την ανέγερση του κτιρίου του Κ.Δ.Η.Φ., την περίφραξη και τον εξωραϊσμό του οικοπέδου, εντός του οποίου βρίσκεται το Κέντρο, στην πόλη της Κομοτηνής σε οικόπεδο (6.000 τ.μ) στο αγρόκτημα Υφαντών, που είχε παραχωρηθεί στο Σύλλογο από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης. Το Κέντρο ολοκληρώθηκε και πρόκειται για ένα κτίριο, το οποίο διαθέτει τους εξής χώρους: α) To υπόγειο, όπου βρίσκεται το λεβητοστάσιο, το μηχανοστάσιο, ο κεντρικός μηχανισμός πυρόσβεσης, ο χώρος πλυντηρίων, το W.C. και βοηθητικοί χώροι, β) To ισόγειο, όπου βρίσκεται το γραφείο της γραμματείας/υποδοχής, η τραπεζαρία, η κουζίνα, το καθιστικό, ο χώρος δραστηριοτήτων, το W.C., ο χώρος πλυντηρίων, το ιατρείο και το φαρμακείο. γ) Τον πρώτο όροφο, στον οποίο φιλοξενούνται τα γραφεία του επιστημονικού προσωπικού, ο χώρος ανάπαυσης, το W.C. και ένα κουζινάκι.

Το Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «αξίΖΩ» από το Φεβρουάριο του 2018, κατόπιν αδειοδότησης της ίδρυσης και της λειτουργίας του, στεγάζει τις δραστηριότητες των παιδιών του Συλλόγου. Είναι πλήρως εξοπλισμένο με τον υλικό εξοπλισμό, που απαιτείται και νομίμως προβλέπεται, ενώ, παράλληλα, έχει αρτίως στελεχωθεί από ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό. Έχοντας ολοκληρωθεί το Κ.Δ.Η.Φ. «αξίΖΩ», έχει ξεκινήσει ήδη η λειτουργία του και σε αυτό πλέον λαμβάνουν χώρα η φιλοξενία και οι δραστηριότητες 50 και πλέον ενηλίκων και ανηλίκων Α.μεΑ. και η παρακολούθηση ψυχαγωγικών, επιμορφωτικών και δημιουργικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται σε πρωινά και μεσημεριανά τμήματα (από τις 7 π.μ. έως τις 10 μ.μ. (δύο βάρδιες)). Η μετάβαση δε μετ’ επιστροφής των ωφελούμενων από την Κομοτηνή και τα χωριά της Π.Ε. Ροδόπης, στα οποία κατοικούν, προς το Κ.Δ.Η.Φ., πραγματοποιούνται με ιδιόκτητα λεωφορεία του Συλλόγου.

Στα άμεσα σχέδια του Συλλόγου προβλέπεται η επέκταση του Κ.Δ.Η.Φ. «αξίΖΩ», κατά 300 τ.μ. περίπου, η οποία θα αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο και τον πρώτο όροφο. Η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί μέσω χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα. Η ανέγερση της νέας πτέρυγας καθίσταται επιτακτική ανάγκη, λόγω του μεγάλου και συνεχώς αυξανόμενου αριθμού αιτήσεων προς το σύλλογο, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη μονάδα παροχής φροντίδας για ενήλικα Α.μεΑ. νοητικής υστέρησης και ο τοπικός πληθυσμός είναι κυρίως αγροτικός, που δε διαθέτει τις ειδικές γνώσεις φροντίδας ενός τέτοιου ατόμου. Αφού ολοκληρωθεί και η προέκταση του Κ.Δ.Η.Φ., θα ξεκινήσει άμεσα και η λειτουργία της με μια πρωινή βάρδια και μια απογευματινή βάρδια.

Αναφορικά με τη λειτουργία των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης-Διαμερίσματα στην πόλη της Κομοτηνής, ο στόχος αυτός τέθηκε το Νοέμβριο του 2018 με την εκμίσθωση του πρώτου διαμερίσματος και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2019 με την εκμίσθωση συνολικά τριών διαμερισμάτων και την έκδοση αντίστοιχων αδειών λειτουργίας για τις τρεις πλέον Στέγες, όπου φιλοξενούνται συνολικά 9 ωφελούμενοι. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το Δεκέμβριο του 2019 και η λειτουργία τους ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020. Σήμερα, λειτουργούν 5 Στέγες, οι οποίες φιλοξενούν 16 ενήλικα άτομα με νοητική υστέρηση. Εκτός από τα υπνοδωμάτια των ενοίκων-ωφελουμένων, τα διαμερίσματα περιλαμβάνουν και καθιστικό, τραπεζαρία και κουζίνα για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των ενοίκων και την εκπλήρωση της αίσθησης μιας ολοκληρωμένης κατοικίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι Στέγες αυτές είναι οι μοναδικές που λειτουργούν στην περιοχή της Θράκης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έγινε το πρώτο βήμα για τη στοχευμένη φροντίδα και φιλοξενία των Ατόμων με Αναπηρία, αλλά και τη μελλοντική εξασφάλισή τους σε ένα περιβάλλον οικογενειακού χαρακτήρα, δημιουργώντας, έτσι, συναισθήματα ηρεμίας και σιγουριάς στους γονείς για την αποκατάσταση των παιδιών τους, σε περίπτωση που φύγουν από τη ζωή.

Ο Σύλλογος είναι ανοιχτός σε όλα τα άτομα Α.με.Α οποιασδήποτε περιοχής της Ελλάδος, που έχουν την ανάγκη να ενταχθούν σε αυτόν και να απολαύσουν τη φροντίδα του μετά την ηλικία των 22 ετών ή και προ της συμπληρώσεως αυτής. Κι αυτό διότι το κράτος μεριμνά μέχρι την ηλικία των 22 ετών για τα Α.με.Α. Από εκεί και πέρα, τα άτομα αυτά είναι αναγκασμένα να παραμένουν στη φυλακή του σπιτιού τους, χωρίς να έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν κάπου, διατηρώντας τις βασικές δεξιότητές τους. Σ’ αυτό το σημείο, έρχεται και συμβάλλει ο Σύλλογος Μέριμνας «Άγιοι Θεόδωροι», που είναι από ο βασικότερος φορέας στο Ν. Ροδόπης που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε Α.μεΑ. νοητικής υστέρησης άνω των 22 ετών (και μικρότερων ηλικιών) και φροντίζει να τους παρέχει ό,τι είναι απαραίτητο για να αναπτυχθούν πνευματικά και σωματικά. To Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και το προσωπικό, επιστημονικό και βοηθητικό, αγωνίζονται καθημερινά για να δοθεί η απαιτούμενη σημασία στις ειδικές ανάγκες όλων των ατόμων με αναπηρία και να αναδειχθούν αυτές στην κοινωνία. Ως εκ τούτου, η μελλοντική εικόνα του Κ.Δ.Η.Φ. «αξίΖΩ» και των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) προβλέπει την εγγραφή, απασχόληση και φιλοξενία όλων των ατόμων με αναπηρία, υπό τον όρο να έχουν φοιτήσει προηγουμένως ή να φοιτούν σε Ειδικό Νηπιαγωγείο, Ειδικό Δημοτικό και σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Επιπλέον, ο Σύλλογος λειτουργεί Μουσικό και Θεατρικό Εργαστήρι, ενώ στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου για την ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία στην παραγωγική διαδικασία, έχει αναπτύξει συνεργασία με την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΞΙΖΩ Ι.Κ.Ε.», η οποία διατηρεί εργαστήριο παραγωγής και διάθεσης ζυμαρικών, τοπικών προϊόντων όπως γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδων, προϊόντων σάλτσας και διάφορων χειροτεχνιών, όπως ειδών σαπουνοποιίας και κεραμικής. Το αντικείμενο της συνεργασίας έγκειται στην προστατευόμενη εκπαίδευση και απασχόληση των ωφελουμένων – Α.μεΑ. του Συλλόγου, που διαθέτουν την απαιτούμενη λειτουργικότητα στο ανωτέρω εργαστήριο, υπό την προσοχή και την καθοδήγηση του καταρτισμένου ψυχολόγου και εργοθεραπευτή για την βελτίωση της λειτουργικότητας του κάθε εργαζομένου - ωφελουμένου.

Find us on Facebook