A+ A A-

Η πλήρης επωνυμία του Συλλόγου μας είναι : « ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α.με.Α ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ» και έχει ιδρυθεί στις 5 Ιανουαρίου 1981 από γονείς και κηδεμόνες Ατόμων με αναπηρίες νοητικής υστέρησης και ευαισθητοποιημένους πολίτες του Ν. Ροδόπης.

Είναι Φιλανθρωπικός Σύλλογος ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ειδικά Πιστοποιημένο Ν.Π.Ι.Δ ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αριθμό μητρώου 01201ΦΣΝ12024030Ν0063. Ο αριθμός των ενεργών μελών ανέρχεται σε 450 άτομα , στους οποίους αν προσθέσουμε και τους δωρητές του Συλλόγου ,το σύνολο των ατόμων που υποστηρίζουν των Σύλλογό μας ανέρχεται σε 950 άτομα.

Από τους σημαντικότερους σκοπούς του είναι η αρωγή και συμπαράσταση-με κάθε τρόπο και μέσο-ενήλικων Α.με.Α νοητικής υστέρησης του Ν. Ροδόπης σε όλους τους τομείς της ζωής τους, η κοινωνική ενσωμάτωση και αλληλοαποδοχή τους έτσι ώστε να λειτουργήσουν, κατά το δυνατόν, ως αυτοεξυπηρετούμενα και ισότιμα μέλη στο κοινωνικό σύνολο.

Το πρώτο διάστημα, μετά την ίδρυσή του, λειτούργησε μόνο απογευματινές ώρες ως Συμβουλευτικός Σταθμός και στεγαζόταν σε μία μονοκατοικία που του είχε παραχωρηθεί στο συνοικισμό του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Με πρωτοβουλίες, παραστάσεις, ενέργειες και διεκδικήσεις του Συλλόγου:

1.Λειτούργησε το σχολικό έτος 1985-86 - για πρώτη φορά στο Ν. Ροδόπης-σε αίθουσα του Ιδρύματος ανιάτων Αιγείρου, το Ειδικό Σχολείο Κομοτηνής που ήταν ιδρυμένο αλλά δε λειτουργούσε.
2.Με προσωπική εργασία μελών του διαμορφώθηκε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κρατικό κτήμα στο 2ο χιλ. της Εθνικής οδού Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης , στεγάσθηκε και λειτούργησε το σχολικό έτος 1986-87 το Ειδικό Σχολείο Κομοτηνής.
3.Βρέθηκε το οικόπεδο και ανεγέρθηκε το σημερινό διδακτήριο του 2/θέσιου Ειδικού Σχολείου Κομοτηνής.
4.Ανεγέρθηκε το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.με.Α Ν. Ροδόπης.
5.Σε αίθουσες του διδακτηρίου του 2/θέσιου Ειδικού Σχολείου Κομοτηνής λειτουργεί εδώ και είκοσι (20) χρόνια το ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ Α.με.Α (Κ.Ε.Ν.Υ.Α.με.Α) με πρωινά και απογευματινά Τμήματα στα οποία εφαρμόζονται ειδικά Προγράμματα Δημιουργικής απασχόλησης Φυσικής Αγωγής, Αυτοεξυπηρέτησης και Ψυχαγωγίας για έναν αριθμό είκοσι πέντε (25) περίπου ενήλικων Α.με.Α νοητικής υστέρησης, που έχουν προηγουμένως περατώσει τη φοίτησή τους στο Ειδικό Σχολείο, τόσο για την κοινωνικοποίησή τους όσο και για την αποφυγή του εγκλεισμού τους στη «φυλακή» των σπιτιών τους. Τα Προγράμματα αυτά εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου και Κυριακής καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους των δημόσιων σχολείων της χώρας.

Τον Ιούλιο 2012 ξεκίνησε – με αποκλειστικά δικά του οικονομικά μέσα – την ανέγερση, σε πρώτη φάση, του Κεντρικού κτιρίου ημερήσιας απασχόλησης Α.με.Α και η περίφραξη του οικοπέδου της Ειδικής Μονάδας των ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ) Α.μεΑ νοητικής υστέρησης , εντός οικοπέδου (6.000 τ.μ) που είχε παραχωρηθεί στο Σύλλογο από την Πολιτεία και συγκεκριμένα από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης όταν Γεν. Γραμματέας της ήταν ο κ. Σταμάτης Δημήτριος. Το έργο όταν ολοκληρωθεί θα περιλαμβάνει και οκτώ (8) οικίσκους με δυνατότητα στο άμεσο μέλλον στέγασης και ολιγοήμερης διαμονής των Α.με.Α προκειμένου να εξυπηρετούνται οι γονείς και κηδεμόνες τους . Η επίσημη τελετή θεμελίωσης της Μονάδας αυτής των Σ.Υ.Δ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μονάδα είναι η μοναδική που ιδρύεται στον Ν. Ροδόπης και στην περιοχή της Θράκης.

Οι εργασίες ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης του έργου έχουν ολοκληρωθεί, το κεντρικό κτίριο έχει περατωθεί και μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί η περίφραξη του οικοπέδου και ως προς το κεντρικό κτίριο, η ολοκλήρωση των εκσκαφών, της εξύπανσης του εδάφους, της σκυροδέτησης των πέδιλων, της σκυροδέτησης της πλάκας οροφής του υπογείου, του πρώτου και του δεύτερου ορόφου, της εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας και οι υδραυλικές-ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι μαρμάρινες εργασίες, η τσιμεντοκονία δαπέδου του υπόγειου χώρου, η θερμοπρόσοψη του κτιρίου,οι εργασίες επίστρωσης πλακιδίων, κουφωμάτων αλουμινίου, τοποθέτησης ανελκυστήρα, ειδών υγιεινής και εσωτερικών. Έχει δοθεί η άδεια ίδρυσης και πλέον αναμένεται η άδεια λειτουργίας.

Βασικοί στόχοι της μονάδας είναι :
- Η αποτροπή του ιδρυματισμού
- Η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ΑμεΑ και η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος
- Η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των Αμε Α, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου.
- Η προαγωγή της αυτονομίας και της ικανότητας αυτοφροντίδας μέσω της βελτίωσης της λειτουργικότητας, των ικανοτήτων και του δυναμικού της μονάδας.
- Η μείωση του στίγματος και των διακρίσεων και η παροχή υποστήριξης για την κοινωνική ένταξη.
- Η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα πρέπει :
Να εξασφαλίζεται υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή. Κάθε ένοικος θα έχει το δωμάτιο με το μπάνιο του, για την επίπλωση και διακόσμηση του οποίου θα έχει λόγο ο ίδιος ή ο δικαστικός συμπαραστάτης του.

 • Να διασφαλίζεται η ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή η οποία θα παρασκευάζεται μέσα στην Σ.Υ.Δ. με συμμετοχή των ενοίκων.
 • Να υπάρχει μέριμνα για την ιατρική φροντίδα των ενοίκων.
 • Να υπάρχει μέριμνα για την κατάλληλη ψυχαγωγία και την συμμετοχή των ενοίκων σε κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες τους.
 • Να υπάρξει διαρκής φροντίδα αγωγής για την αξιοποίηση και διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενοίκων ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός αυτονομίας, ανάπτυξης της προσωπικότητας και άνετης παρουσίας στο κοινωνικό περιβάλλον.
 • Να είναι συνεπής και συνεχής η συνεργασία με τους υπεύθυνους της απασχόλησης κάθε ενοίκου ( προστατευόμενα παραγωγικά εργαστήρια, κέντρα ημέρας, επιχειρήσεις κλπ) ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση των εκατέρωθεν παρεμβάσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνοχή της παρεχόμενης αγωγής ή διαρκούς εκπαίδευσης και η ασφαλής μετάβαση και επιστροφή προς και από τον χώρο εργασίας τους.
 • Ο Φορέας να παρέχει Υπηρεσίες Υποστήριξης σε συνεχή βάση.
 • Ο Φορέας να υποχρεούται να ενημερώνει τις οικογένειες ή τους δικαστικούς συμπαραστάτες των ενοίκων αναφορικά με τη διαβίωση τους στην Σ.Υ.Δ. και να επιζητά τη συνεργασία τους.
 • Να προασπίζει την δυνατότητα κάθε ενοίκου για προσωπική ζωή, με σεβασμό της ιδιωτικότητας και σεξουαλικότητας τους.
 • Ο Φορέας να υποχρεούται να εφαρμόζει το συμβόλαιο δικαιωμάτων – υποχρεώσεων, που συνυπογράφει με τους ενοίκους.

Οι πόροι της μονάδας θα είναι :
Α. Δωρεές, χορηγίες ή εισφορές τακτικές ή έκτακτες των κατοίκων, των γονέων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους ή τρίτων.
Β. Τακτικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις πάσης φύσεως από το Δημόσιο , την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης, τους Ο.Τ.Α., α’ βαθμού ή την Εκκλησία. Το ύψος των εν λόγω επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων πρέπει να συναρτάτε από τον αριθμό των Σ.Υ.Δ. που υποστηρίζει ο Φορέας, τον αριθμό των Κατοίκων που κατοικούν σε αυτές, το επιστημονικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που απασχολεί ο Φορέας, και από το χρόνο που διαρκούν οι Υπηρεσίες Υποστήριξης σε ημερήσια βάση για κάθε Σ.Υ.Δ. που υποστηρίζει ο Φορέας.
Γ. Τροφεία, παροχές ή βοηθήματα των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης των Κατοίκων ή των γονέων τους.
Δ. Κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινοτικά πλαίσια στήριξης ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα για ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων αποίδρυματοποίησης και επανένταξης, δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσης απόφασης είναι η πρόληψη της ιδρυματοποίησης. Είναι δυνατή η εκχώρηση στον Φορέα μέρους, μέχρι 80% του προνομιακού επιδόματος, των τροφείων καθώς και των εν γένει πάσης φύσεως και οποιασδήποτε μορφής βοηθημάτων και παροχών, για συμμετοχή στη δαπάνη διαβίωσης που δικαιούται κάθε κάτοικος για όσο χρόνο κατοικεί στη Σ.Υ.Δ. που υποστηρίζει ο εν λόγω Φορέας. Στην περίπτωση αυτή το εκχωρούμενο μέρος των άνω επιδομάτων, τροφείων και εν γένει βοηθημάτων και παροχών θα καταβάλλεται απ’ ευθείας στον Φορέα.

Μελλοντικός στόχος της μονάδας εφόσον θα έχει δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή, είναι η δημιουργία ενός Διεθνούς Κέντρου Δραστηριοτήτων ΑμεΑ με διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και φιλοξενίας ΑμεΑ.

Στις επίπονες και συνεχείς προσπάθειες του Συλλόγου για την επίτευξη των σκοπών και στόχων του και ιδιαίτερα για την καθημερινή λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Νοητικά Υστερούντων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Ε.Ν.Υ.ΑμεΑ.) ,είκοσι χρόνια τώρα, ουσιαστική και ποικιλότροπη ήταν κατά διαστήματα και η συνεισφορά:

 1. Του Βουλευτή Ν. Ροδόπης, Στυλιανίδη Ευριπίδη.
 2. Της Ιεράς Μεγίστης Μονής ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ Αγίου Όρους.
 3. Του Βατοπαιδινού Μετόχι του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Πορτο-Λάγους και ιδιαίτερα ο μέχρι πρότινος Ιερομόναχός του π. Νήφων.
 4. Του Δήμου Κομοτηνής.
 5. Του Βατοπαιδινού Μετοχίου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ πορτο-Λάγους.
 6. Του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ν. Ροδόπης.
 7. Του Τ.Ε.Φ.Α.Α του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 8. Του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 9. Του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ».
 10. Των μαθητών και των εκπαιδευτικών όλων των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 11. Των ευαισθητοποιημένων συνανθρώπων μας, των Συλλόγων, φορέων και οργανώσεων.

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα του Συλλόγου, για την αντιμετώπιση των επαχθών οικονομικών υποχρεώσεών του, προέρχονται, όπως γίνεται γνωστό και από τα προαναφερθέντα, από κάποιες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που διοργανώνει, από τις χαμηλόποσες συνδρομές των μελών του, από την πώληση των προϊόντων που παράγονται στα εργαστήρια του Κ.Ε.Ν.Υ.Α.με.Α καθώς και κυρίως από τις δωρεές ευαισθητοποιημένων συμπολιτών μας που στηρίζουν και τη λειτουργία του Κ.Ε.Ν.Υ.Α.με.Α μέχρι σήμερα.

         Οι δαπάνες του μέχρι τώρα ήταν για τη λειτουργία του Κ.Ε.Ν.Υ.Αμε.Α (μισθοί αμειβόμενου προσωπικού, πρώτες ύλες εργαστηρίων κ.λ.π) αλλά από την έναρξη των εργασιών ανέγερσης της Μονάδας Σ.Υ.Δ οι οικονομικές υποχρεώσεις του Συλλόγου έχουν πολλαπλασιαστεί. Ελπίζουμε ότι οι συνάνθρωποί μας αλλά και οι αρχές και φορείς του τόπου θα δείξουν την επιβεβλημένη εκείνη κατανόηση αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του ανθρωπιστικού έργου που επιτελούμε και θα συνδράμουν την προσπάθεια περάτωσης της Μονάδας ενισχύοντάς μας οικονομικά.

сайт

как посмотреть гостей в контакте

накрутка лайков ask fm бесплатно

кредитная карта в банке тинькофф

casino oyunlari oyna bedava

Find us on Facebook